วันที่ 15 มกราคม 2560
     ผู้แทนกรมทางหลวงชนบทและที่ปรึกษา ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ พร้อมเรียนเชิญเป็นประธานการประชุมปฐมนิเทศ


วันที่ 16 มกราคม 2560
      ผู้แทนกรมทางหลวงชนบทและที่ปรึกษา ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ พร้อมเรียนเชิญเป็นประธานการประชุมปฐมนิเทศ


วันที่ 17-18 มกราคม 2560
      ผู้แทนกรมทางหลวงชนบทและที่ปรึกษา ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ พร้อมเรียนเชิญเป็นประธานการประชุมปฐมนิเทศ


วันที่ 19 และ 25 มกราคม 2560
      ผู้แทนกรมทางหลวงชนบทและที่ปรึกษา ได้เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ พร้อมเรียนเชิญเป็นประธานการประชุมปฐมนิเทศ


COPYRIGHT © 2017 PRE-DEVELOPMENT CONSULTANT CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.