วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
     วันที่ 17 พ.ย 2560 กลุ่มที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย ผู้จัดการโครงการ วิศวกรงานทาง วิศวกรชลศาสตร์ วิศวกรโครงสร้าง ไปสำรวจพื้นที่ ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตามแนวทางหลวงหมายเลข 1 (ถ.พหลโยธิน) และพื้นที่ในเขตจังหวัดปทุมธานี และถนนสายสำคัญ เช่น ถนนรังสิต-นครนายก ถนนลำลูกกา และสำรวจสภาพคลองสำคัญๆ และคลองชลประทานต่างๆ เช่นคลองรังสิต และคลองระพีพัฒน์ เป็นต้น


COPYRIGHT © 2017 PRE-DEVELOPMENT CONSULTANT CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.