วันที่ 25 มกราคม 2561
      เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 0830น. นายบัณฑิตย์ เทวีวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โดยมี นายพรพุฒิ นัทธิ ผู้อวยนายการแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ดร.วีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจ พร้อมคณะเข้าประชุมชี้แจง รายละเอียดโครงการ ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมเกี่ยวอัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุม 137 คน
COPYRIGHT © 2017 PRE-DEVELOPMENT CONSULTANT CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.