วันที่ 31 มกราคม 2561
     เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายกมล เชียงวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1(ปฐมนิเทศโครงการ) โดยมี นายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบทางในชนบท กรมทางหลวงชนบท เป็นผู้กล่าวรายงาน และชี้แจงรายละเอียดโครงการ ณ ห้องประชุม แกรนด์ บอลรูม โรงแรม เดอะ คัลเลอร์ลิฟวิ่ง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในการกล่าวประชุมดังหล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุม 87 คน
COPYRIGHT © 2017 PRE-DEVELOPMENT CONSULTANT CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.