วันที่ 26 มกราคม 2561
      เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายนิพิจ บุยเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้ นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โดยมี นายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบทางในชนบท กรมทางหลวงชนบท เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายภาคภูมิ ผ่านสำแดง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานีร่วมชี้แจงรายละเอียดโครงการ ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุม 92 คน
COPYRIGHT © 2017 PRE-DEVELOPMENT CONSULTANT CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.