วันที่ 24 มกราคม 2561
     เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โดยมี นายจีระพงษ์ ปิณฑะบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ดร.วีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจ พร้อมคณะเข้าประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ ณ ศาลาประชาคม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุม 104 คน
COPYRIGHT © 2017 PRE-DEVELOPMENT CONSULTANT CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.